DermaHaven BV, Haringvliet 72, 3011 TG Rotterdam

DBC

Nederlandse Zorgautoriteit - DBC from Clarify on Vimeo.

De diagnose-behandelcombinatie (DBC)
Ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra (zbc’s) zoals DermaHaven werken met een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Ook wel DBC-zorgproduct genoemd.
Hieronder uitleg over het declaratiesysteem in Nederland voor verzekerde zorg.
 
Hoe stelt het zbc een DBC-zorgproduct vast?
Komt u naar onze kliniek? Dan onderzoekt de medisch specialist u eerst en stelt vast wat u heeft. Op basis hiervan wordt een DBC-zorgproduct geopend. De arts overlegt met u over de behandeling. Na alle onderzoeken en behandelingen bepaalt de arts de juiste DBC.
Voor het openen en sluiten van DBC’s gelden landelijke regels. Deze regels worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 
Het eerste DBC-traject duurt maximaal 90 dagen. Duurt uw behandeling langer of blijft u onder controle? Dan opent de medisch specialist een vervolg-DBC. De startdatum van de vervolg-DBC sluit altijd direct aan op de sluitdatum van de vorige DBC. Het zegt dus niets over wanneer u zelf in onze kliniek was. Een vervolg-DBC duurt maximaal 120 dagen.
De duur van een DBC kan korter zijn dan 90 of 120 dagen als er een biopt of operatie is verricht. De DBC sluit dan al 42 dagen na het biopt of de operatie.
 
Telefonisch consult, e-consult en thuismonitoring 
Soms hoeft u niet naar onze kliniek te komen voor zorg, maar heeft u een telefonische afspraak. Ook deze zorg brengen wij  in rekening bij uw zorgverzekeraar. Belt u naar onze kliniek met het verzoek een arts te spreken? Dan wordt dit ook in rekening worden gebracht. 
 
De prijs van een DBC is een gemiddelde prijs
Een DBC bevat alle kosten die de zorgverlener maakt om u de juiste zorg te kunnen geven. Dus ook kosten die niet direct met uw behandeling te maken hebben. Bij het maken van de rekening kijkt de zorgverlener niet naar hoeveel zorg ú precies krijgt, maar naar het gemiddelde. Soms heeft u meer behandelingen of onderzoeken gehad. Of juist minder dan wat in de DBC staat. Toch blijft de prijs van de DBC dan gelijk.
 
Voor elke DBC-traject is een prijs vastgesteld. Voor sommige DBC-trajecten bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de prijs. Voor de andere DBC-trajecten spreekt de zorgverzekeraar met onze kliniek een prijs af.
 
Een DBC is niet gebonden aan een kalenderjaar
Voor uw vergoeding kijkt uw verzekering naar het moment dat de DBC (of de vervolg-DBC) startte. Startte de DBC bijvoorbeeld op 1 november 2022, maar kreeg u een operatie in 2023? Dan kijkt uw verzekering naar het moment van de startdatum van de DBC. Als er eigen risico geldt voor de behandeling, betaalt u dus eigen risico voor het jaar 2022.
Is een vervolg-DBC gestart in een volgend kalenderjaar? En kreeg u binnen deze vervolg-DBC bijvoorbeeld een (na)controle? Dan betaalt u ook eigen risico over deze vervolg-DBC.
 
Een rekenvoorbeeld
U kwam in 2022 voor het eerst bij de arts met een klacht. De DBC is in 2022 gestart. U betaalt eigen risico voor deze DBC voor het jaar 2022. Want de startdatum van de DBC bepaalt over welk jaar u eigen risico betaalt. En dat is in dit voorbeeld 2022.
Stel dat een vervolg-DBC eind januari 2023 wordt geopend. U krijgt daarna nog een nacontrole of behandeling. Dan moet u ook voor 2023 uw eigen risico betalen. Want de startdatum van deze vervolg-DBC bepaalt over welk jaar u het eigen risico betaalt. En dat is in dit voorbeeld 2023.
U betaalt per kalenderjaar een maximum bedrag aan verplicht eigen risico. Lees meer over het eigen risico.
 
Waarom krijgt u soms zo laat de rekening van uw eigen risico?
Een DBC-zorgproduct blijft 42, 90 of maximaal 120 dagen open staan, ook al is uw behandeling eerder klaar.  Pas na sluiten van het DBC-zorgtraject wordt de nota naar uw verzekering gestuurd.